بوم و بر 

:: رساله شعر معاصرايران منتشرمي شود

نویسنده:
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/news/000667-resaleye-shere-moasere-iran-montasher-mishavad.php

رساله تحقيقي شعر معاصر ايران با هدف معرفي و تبيين شعر انقلاب و چهره هاي شاخص اين حوزه ادبي با عنوان "از کلاغ تا کبوتر" به اهتمام "رضا اسماعيلي" ، منتشر مي شود .  
اين شاعر و منتقد ادبي درگفت وگو با خبرنگار ايرنا ، گفت : در اين رساله به نقد و بررسي آثار شاعران معاصر ايران از جمله علي معلم دامغاني ، طاهره صفارزاده ، زنده ياد سيد حسن حسيني، عباس کي منش (مشفق کاشاني )، سيد علي ميرافضلي و تعدادي ديگر از شاعران معاصر پرداخته ام . 
اسماعيلي با تاکيد بر ضرورت بررسي آثار فاخر شعري و مرور کارنامه اهل ادب همزمان با سي سالگي انقلاب اسلامي يادآور شد : هنر و ادبيات همواره با مردم حرکت مي کند ، درشعر انقلاب نيز اين تکاپو و همنفسي با مردم کاملا مشهود است. 
اين کتاب از سوي نشرارديبهشت ، به زودي دراختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.