بوم و بر 

:: شماره 11 : یاسمین سپید و مورد بزیب

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000804-no11.php

گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیب   یاسمین سپید و مورد بزیب
این همه یکسره تمام شدست   نزد تو، ای بت ملوک فریب
شب عاشقت لیله‌القدرست   چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب
به حجاب اندرون شود خورشید   گر تو برداری از دو لاله حجیب
وآن زنخدان بسیب ماند راست   اگر از مشک خال دارد سیب