بوم و بر 

:: شماره 64 : گرچه خیاط نیند، ای ملک کشور گیر

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000823-no64.php

چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند   گرچه خیاط نیند، ای ملک کشور گیر
به گز نیزه قد خصم تو می‌پیمایند   تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر