بوم و بر 

:: شماره110 : چنان که خاطر مجنون ز طره‌ی لیلی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000903-no110.php

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه   و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای
و آن کجا بگوارید ناگوار شده‌ست   و آن کجا نگزایست گشت زود گزای