بوم و بر 

:: گمشده

نویسنده: فروغ فرخزاد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/fe/forough-farrokhzad/divar/001448-gomshode.php

بعد از آن دیوانگی ها ، ای دریغ 
باورم ناید که عاقل گشته ام 
گوییا او مرده در من کاین چنین 
خسته و خاموش و باطل گشته ام 

هر دم از آیینه می پرسم ملول 
چیستم دیگر بچشمت چیستم ؟
لیک در آینه می بینم که وای 
سایه ای هم زانچه بودم و نیستم 

همچو آن رقاصه هندو بناز 
پای می کوبم ولی بر گور خویش 
وه که با صد حسرت این ویرانه را 
روشنی بخشیده ام از نور خویش
 
ره نمی جویم بسوی شهر روز 
بیگمان در قعر گوری خفته ام 
گوهری دارم ولی آن را ز بیم 
در دل مردابها بنهفته ام 

می روم ، اما نمی پرسم ز خویش
ره کجا ، ؟ منزل کجا ،؟ مقصود چیست ؟
بوسه می بخشم ولی خود غافلم 
کاین دل دیوانه را معبود کیست 

او چو در من مرد نا گه هر چه بود 
در نگاهم حالتی دیگر گرفت 
گوییا شب با دو دست سرد خویش 
روح بی تاب مرا در بر گرفت 

آه ، آری ، این منم ، اما چه سود 
او که در من بود دیگر نیست، نیست 
می خروشم زیر لب دیوانه وار 
او که در من بود آخر کیست ، کیست ؟