بوم و بر 

:: غزل شماره 72: راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001740-no72.php

راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست   آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نيست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود   در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست
ما را ز منع عقل مترسان و می بيار   کان شحنه در ولايت ما هيچ کاره نيست
از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد   جانا گناه طالع و جرم ستاره نيست
او را به چشم پاک توان ديد چون هلال   هر ديده جای جلوه آن ماه پاره نيست
فرصت شمر طريقه رندی که اين نشان   چون راه گنج بر همه کس آشکاره نيست
نگرفت در تو گريه حافظ به هيچ رو   حيران آن دلم که کم از سنگ خاره نيست