بوم و بر 

:: غزل شماره 93: چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001767-no93.php

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت   حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت
به نوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا   که کارخانه دوران مباد بی رقمت
نگويم از من بی‌دل به سهو کردی ياد   که در حساب خرد نيست سهو بر قلمت
مرا ذليل مگردان به شکر اين نعمت   که داشت دولت سرمد عزيز و محترمت
بيا که با سر زلفت قرار خواهم کرد   که گر سرم برود برندارم از قدمت
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی   که لاله بردمد از خاک کشتگان غمت
روان تشنه ما را به جرعه‌ای درياب   چو می‌دهند زلال خضر ز جام جمت
هميشه وقت تو ای عيسی صبا خوش باد   که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت