بوم و بر 

:: غزل شماره 157: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001834-no157.php

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد   پای از اين دايره بيرون ننهد تا باشد
من چو از خاک لحد لاله صفت برخيزم   داغ سودای توام سر سويدا باشد
تو خود ای گوهر يک دانه کجايی آخر   کز غمت ديده مردم همه دريا باشد
از بن هر مژه‌ام آب روان است بيا   اگرت ميل لب جوی و تماشا باشد
چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ   که دگرباره ملاقات نه پيدا باشد
ظل ممدود خم زلف توام بر سر باد   کاندر اين سايه قرار دل شيدا باشد
چشمت از ناز به حافظ نکند ميل آری   سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد