بوم و بر 

:: کوچ

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001887-kooch.php

کوچ می کنم
روزهای سر به زیر سادگی تمام می شوند
این تویی که کیش می شوی!
دل ، همیشه زخم خورده ، چاک چاک
تا ابد ترانه خوان
مرهمِ دلِ
عاشقی خیالی است
این تویی که ناگهان
با غرورِ سال های حقه باز
سر به خاک می کشی
ماتِ بازی همیشگی!