بوم و بر 

:: غزل شماره 280: چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/002043-no280.php

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش   به هر شکسته که پيوست تازه شد جانش
کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم   که دل چه می‌کشد از روزگار هجرانش
زمانه از ورق گل مثال روی تو بست   ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش
تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پديد   تبارک الله از اين ره که نيست پايانش
جمال کعبه مگر عذر ره روان خواهد   که جان زنده دلان سوخت در بيابانشv
بدين شکسته بيت الحزن که می‌آرد   نشان يوسف دل از چه زنخدانش
بگيرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم   که سوخت حافظ بی‌دل ز مکر و دستانش