قطره قطره
حسرت
بالای سرم
صدا می دهد بر چتر
و صدایم نمی زند
ناچار اعتنایی نمی کنم
آه می کشم
از مادرهای نگران
ویروس های جدید...