کوچ می کنم
روزهای سر به زیر سادگی تمام می شوند
این تویی که کیش می شوی!
دل ، همیشه زخم خورده ، چاک چاک
تا ابد ترانه خوان
مرهمِ دلِ
عاشقی خیالی است
این تویی که ناگهان
با غرورِ سال های حقه باز
سر به خاک می کشی
ماتِ بازی همیشگی!