منوی کاربری: BoomOBar - بوم و بر - ادبیات

دسته بندی موضوعی:

آخرین ارسالی های انجمن:
با عرض پوزش، به دلیل پاره ای از تغییرات، انجمن های بوم و بر تا اطلاع ثانوی در دسترس نمی باشد.
مطالب اتفاقی بوم و بر:

:: لیست مطالب موجود در بخش الف (مرتب شده بر اساس حروف الفبا)

 • آرخی لوخی
  (نک. شعر ملون)...
 • آرکادیا - Arcadia
  در اصل نام منطقه ای کوهستانی در پلوپونس (peloponnese) بوده است . شعرای کلاسیک (نک. مکتب کلاسیک) ، آرکادیا را نماد (نک.نماد) آرامش و سکون روستایی و هماهنگی عصر طلائی می دانستند . توجه به آرکادیا بار دیگر در دوران رنسانس...
 • آفاقی/عینی/غیر شخصی - Objective
  این اصطلاح حداقل در سه زمینه مختلف یعنی علم زیبا شناسی (نک. زیباشناسی) ادبیات ، و نقد (نک.نقد) به کار می رود (برابر نهاده فرنگی اش به تنهایی تحمل بار معنایی آنرا در هر سه زمینه مذکور دارد . اما...
 • آپولوئی / دیونوسی - Appollonian/Dionysian
  این اصطلاح ماخوذ از نام دو تن از خدایان یونان باستان است:اپولو رسول خدایان والهه ی حامی موسیقی طب جوانی ونور بود وگاه باخورشید یکی می شد ودیونوس ، اله کشت و زرع و شراب .نیچه ، فیلسوف آلمانی در...
 • آیرون - Eiron
  یکی از سه شخصیت قرار دادی (نک.شخصیت قرار دادی) در کمدی قدیم (نک.کمدی قدیم) یونان بوده است . این شخصیت ، فردی ضعیف و خوار بوده که علی رقم ظاهر کم عقل ، از تیز هوشی و زیرکی برخوردار بوده...
 • آیرونی - Irony
  به معنی عام صناعتی است که نویسنده یا شاعر به واسطه آن ، معنایی مغایر با بیان ظاهری در نظر دارد . این کلمه در ادبیات غرب ماخوذ از نام شخصیتی قرار دادی (نک.شخصیت قراردادی) به نام آیرون (نک.آیرون) است...
 • آیرونی بلاغی - Rhetorical Irony
  (نک. آیرونی)...
 • آیرونی تقدیر - Cosmic Irony
  (نک. آیرونی) ...
 • آیرونی رمانتیک - Romantic Irony
  (نک. آیرونی)...
 • آیرونی ساختاری یا وضعی - Situation;Structural Irony
  (نک. آیرونی)...
 • آیرونی سقراطی - Socratic Irony
  (نک. آیرونی)...
 • آیرونی وضعی - Situation Irony
  (نک. آیرونی)...
 • آیرونی کلامی یا طعنه - Verbal Irony
  (نک. آیرونی)...
 • ابداع / بدعت/ سلامه الاختراع - invention
  ابداع در لغت به معنی طرز نو نهادن و نو پدید آوردن و ایجاد و اختراع و خلقت و آفرینش آمده و در علم بدیع (نک.بدیع) آن است که شاعر و نویسنده مضمون (نک . مضمون) تازه و نو و...
 • ابهام - Ambiguity/Plurisignation/Multiple meaning
  ابهام در لغت به معنی پوشیده گذاشتن ، مجهول بگذاشتن ، به مرحله وضوح نرساندن ، بسته نکردن کار ، پوشیده گفتن ، دور کردن و راندن کسی را از کار ، پیچیدگی ، بستگی ، پوشیدگی و تاریکی است...
 • اتاوا ریما - Ottava Rima
  در شعر انگلیسی ، پاره شعری (نک.پاره شعری) است که از هشت سطر با وزن (نک.وزن) آیمبیک پنج پایه (نک.پایه) تشکیل شده باشد و طرح های قافیه (نک.طرح قافیه) آن به صورت ab ab ab cc   است برای نمونه :...
 • اثبات یا نفی - litotes
  اثباتی است که از راه نفی ضد آن حاصل می شود . مثلا وقتی کسی می گوید : « فلان , آدم چندان خوبی نیست .» در واقع می خواهد بگوید : « فلان، آدم بدی است .» یا وقتی...
 • اجازه شاعری ، جواز شاعرانه - poetic licence
  آزادی شاعر در ترک معیار های رایج زبان است که در کاربرد مجاز (نک.مجاز) قافیه (نک قافیه) ، وزن (نک.وزن) و دیگر جنبه های شعر متجلی می شود و بنا به ضرورت شعری در محدوده ای قابل پسند ذوق سلیم...
 • احیاء سلطنت
  (نک.نمایش قهرمانی)...
 • ادبیات آرمانشهر ، ادبیات مدینه فاضله - Utopian Literature
  Utopia  یا Outopos کلمه ای یونانی و به معنی «هیچستان» است . اصطلاح ادبیات آرمانشهر که ماخوذ از همین واژه است به آن دسته از آثار ادبی عطف می شود که به طرح جامعه آرمانی می پردازد . اول بار...
 • ادبیات ارشادی
  (نک.ادبیات تعلیمی)...
 • ادبیات اعترافی - Confessional Literature
  شاخه ای از ادبیات و در بر گیرنده آثاری است که به نحوی زندگینامه شخصی (نک.زندگی نامه شخصی) نویسنده را بازگو می کند. قدیم ترین نمونه آن اعترافات سنت آگوستین ، روحانی قرن چهارم میلادی است.از دیگر نمونه های آن...

  هر گونه استفاده از محتویات این سایت بلامانع است. [+]
  معنی هر واژه را با دو بار کلیک بیابید. [+]
BoomOBar - بوم و بر - ادبیات   Atom  RSS