به نام خداوند تنزیل و وحی
ضمن تحلیل زندگی نامه های موجود در وبگاه های مختلف متوجه شدیم:
1- هیچ صفحه منسجم و کلاسه بندی شده ای که به طور منظم زندگی نامه مشاهیر و بزرگان را در خود جای داده باشد وجود ندارد.
2- بیشتر موارد تکرار مطالب موجود در وبگاه های دیگر بطور ناقص و نا مرتب است.
3- محقق یا گردآورنده آن مشخص نیست.
4- منبع اصلی مشخص نیست.
موارد ذکر شده، دلایل لازم و کافی برای رد اعتبار متون مندرجه به عنوان زندگی نامه می باشد.
لذا دپارتمان ادبیات بوم و بر از آندسته از علاقه مندان به ادبیات که به امر تحقیق و پژوهش اهتمام می ورزند، در فاز های زیر دعوت به همکاری می نماید:
فاز اول: گردآوری فهرست کلاسه بندی شده مشاهیر
موازی با فاز اول: تحقیق در باب پژوهش علمی و روش های زندگی نامه نویسی و تعریف استاندارد کاری
فاز دوم: تقسیم بندی و برنامه ریزی عملیاتی
فاز سوم: تحقیق و بازنویسی و جمع آوری اطلاعات، به روش علمی و در قالب فعالیت گروهی.

دلواپس آفتابیم...
گروه فرهنگی بوم و بر
دپارتمان ادبیات

جهت همکاری اینجا کلیک کنید.